Best Joomla Template by Web Design

 

Phụ Nữ Việt is published annually. 6000 copies are circulated during the Lunar New Year Celebration around The Melbourne Metropolitan area.

Phụ Nữ Việt được phát hành hàng năm 6000 tờ và phân phát  tại các Hội Chợ Tết Nguyên Đán tại Melbourne.

Kính mời quý Đồng Hương ghé thăm Gian Hàng Tết Hội Phụ Nữ Việt Úc tại Hội Chợ Tết St Albans, Melbourne Show Grounds, Richmond, Footscray & Springvale.

 

Hits: 1934