• 2.jpg
 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 8.jpg
 • 5.jpg
 • 4.jpg
 • 17.jpg
 • 13.jpg
 • 18.jpg
 • 3.jpg
 • 11.jpg
 • 7.jpg
 • 16.jpg
 • 12.jpg
 • 19.jpg
 • 14.jpg
 • 9.jpg
 • 20.jpg
 • 6.jpg

Hội Phụ Nữ Việt Úc, trước đây là Hội Tương Trợ Phụ Nữ Việt Úc, đã phục vụ cho cộng đồng kể từ khi được thành lập vào ngày 15 tháng Giêng, năm 1983

Chi tiết...
 
 

Click To View

Quảng cáo

 

Tin Mới Nhất

Tiệc Tân Niên Cùng Các Bác Vùng Sunshine

Huong Truong , Cam Nguyen, John Thuy, Natalie Suleyman, Kim Truong (đại diện của Brimbank Council)

Huong Truong MP (Member for the Western Metropolitan Region)

Natalie Suleyman MP (Member for St Albans)

Chi tiết...

Tiệc Tân Niên 2018 cùng các bác vùng Lalor

Bà Huỳnh Bích Cẩm (Áo dài đỏ) và Whittlesea Mayor - Cr Kris Pavlidis (phải) và các bác

Ms. Bronwyn Halfpenny MP - State Member for Thomastown

Chi tiết...
 
 

Videos

Sự Kiện Sắp Tới

Triển lãm kỉ niệm 35 năm thành lập HPNVU

19/02/2018 - 23/02/2018

Queen Hall, Parliarment House

Spring Street

East Melbourne Victoria 3002