• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

Hội Phụ Nữ Việt Úc, trước đây là Hội Tương Trợ Phụ Nữ Việt Úc, đã phục vụ cho cộng đồng kể từ khi được thành lập vào ngày 15 tháng Giêng, năm 1983

Chi tiết...

 
 

Quảng cáo

 

 

Tin Mới Nhất

Giáng Sinh Tháng Bảy 2017

20/07/2017 Docklands (Ảnh: AVWA)

Chi tiết...

Khai trương văn phòng thứ ba của Hội Phụ Nữ Việt Úc tại Springvale

19/134 Springvale Road, Springvale VIC 3171

Thứ sáu, 30/06/2017 

(Nguồn: Youtube TiVi Tuần-San)

Chi tiết...

 
 

Videos

Sự Kiện Sắp Tới

Ngày Tu Nghiệp 08/2017

Maidstone Community Center

21 Yardley St, Maidstone VIC 3012

Thứ sáu, 25/08/2017

Thời gian: 9:00 - 16:00