CHƯƠNG TRÌNH TRIỄN LÃM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

Hãy giảm bớt các hoá đơn tiền điện và ga bằng cách lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trong năm nay

Ấn tại đây để biết thêm chi tiết về Chương trình Triễn lãm năng lượng mặt trời từ Yarra Energy Foundation 
 
Liên lạc
Hãy liên lạc Hội Phụ Nữ Việt Úc để biết thêm chi tiết
Vui lòng điền họ và tên
Vui lòng địa chỉ email