• Quang Minh Temple

  Quang Minh Temple is a centre for the Vietnamese Buddhist community in Victoria, as well as the office of the United Vietnamese Buddhist Congregation of Victoria. The Temple is situated about twelve kilometres west of Melbourne’s CBD, overlooking the gentle Maribyrnong River.

  http://www.quangminh.org.au/

 • Quang Duc Temple

  The Quang Duc Buddhist Welfare Association was established in 1990 in a small three-roomed house at 30 Bamburg St, Broadmeadows in the northern suburbs of the City of Melbourne. The house was used for worship, religious education and many various Buddhist activities. As time went by, and as the Buddhist community grew, the Ven.Thich Tam Phuong had to find a new place for a temple which would meet the needs of the Buddhist community of the northern suburban region.

  http://www.quangduc.com

 • Hoa Nghiem Buddhist Temple

  Chùa Hoa Nghiêm được thành lập vào năm 1987 với nhân duyên lành, là ngôi chùa đầu tiên của Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất vùng Đông Nam của thành phố Melbourne (GHPGĐNM). Hòa Thượng Thích Phước Huệ và Ban Trị Sự Lâm Thời (Quý Phật Tử trong vùng) đã mua ngôi nhà số 20 Princess Avenue, Springvale làm nơi sinh hoạt tạm thời của Chùa. Thầy Thích Nhật Tồn được bổ nhiệm làm Trụ Trì Chùa Hoa Nghiêm vào cuối năm 1987.

  http://www.hoanghiem.org.au

 • Vietnamese Senior Cultural Association Inc

  The Vietnamese Senior Cultural Association was established in 2013 from the Lac Viet group which celebrated its 10th anniversary on 6 June 2017. Members come to 296 High St, Ashburton each Tuesday for Tai Chi, Zumba Gold, singing, dancing, table tennis, excursions, festival performances and birthday celebrations.
  The Association aims to maintain physical and mental health of the Vietnamese community, also to preserve cultural and artistic activities in the life of multicultural Australia.

  https://vietsca.wixsite.com/vsca