• Slide12.jpg
 • Slide2.jpg
 • Slide3.jpg
 • Slide5.jpg
 • Slide7.jpg
 • Slide11.jpg
 • Slide6.jpg
 • Slide4.jpg
 • Slide1.jpg
 • Slide10.jpg
 • Slide8.jpg
 • Slide9.jpg

Hội Phụ Nữ Việt Úc, trước đây là Hội Tương Trợ Phụ Nữ Việt Úc, đã phục vụ cho cộng đồng kể từ khi được thành lập vào ngày 15 tháng Giêng, năm 1983

Chi tiết...
 
 

Quảng cáo

 

Tin Mới Nhất

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN HỘI PHỤ NỮ VIỆT ÚC NĂM 2019

Đại Hội Thường Niên của Hội Phụ Nữ Việt Úc năm nay được tổ chức vào ngày Thứ Sáu 18-10-2019 tại Tòa Thị Chính Collingwood từ 10:20 sáng đến 1:15 chiều. Từ trước 8 giờ sáng, các nhân viên và thiện nguyện viên của Hội đã có mặt để sắp xếp, trang hoàng và chuẩn bị cho Đại Hội.

 

02

Ban Quản Trị HPNVU 2019-2020: Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (Thành viên), bà Kat O'Reilly (Thành viên), bà Huỳnh Bích Cẩm (Tổng Thư Ký kiêm Tổng Giám Đốc), bà Trang Thomas (Thành Viên), bà Vũ Thị Ngọc Yến (Thủ quỹ), bà Nguyễn Thị Vinh (Phó Hội Trưởng), bà Trần Đăng Thanh Khâm (Hội Trưởng)

Chi tiết...

Đại Hội Thường Niên 2019

01

 

Chi tiết...