Hội Phụ Nữ Việt Úc, trước đây là Hội Tương Trợ Phụ Nữ Việt Úc, đã phục vụ cho cộng đồng kể từ khi được thành lập vào ngày 15 tháng Giêng, năm 1983

Tầm Nhìn và Mục Tiêu

Giá trị chính của Hội: Chính Trực, Tôn Trọng, Hài Hòa, Từ Tâm, Hoàn Hảo và Sáng Tạo

Hướng nhìn về tương lai: Giúp tạo nên một xã hội hài hòa trong đó mọi người - không phân biệt tuổi tác, phái tính, kỹ năng, khả năng, sắc tộc và tôn giáo - đều cảm thấy được tôn trọng, có động lực và phát huy tiềm năng để đóng góp.

Nhiệm Vụ: 

  • Giúp các cá nhân và gia đình
  • Hiểu biết về quyền hạn, trách nhiệm vàcác cơ hội của họ
  • Nhận ra được các tiềm năng của mình.
  • Nâng cao sức khỏe, hạnh phúc và an vui

 

Mục đích:

  • Cung cấp một khuôn khổ cho phụ nữ chủ yếu là phụ nữ Việt Nam hợp tác và học hỏi để lãnh đạo và điều hành một tổ chức vô vụ lợi để giúp giải quyết và hoà nhập những người tị nạn và di dân gốc Việt và gốc khác ở Victoria.
  • Giúp người dân Victoria, bất kể tuổi tác, giới tính, tôn giáo hay nguồn gốc, có được thông tin cần thiết, biết rõ quyền cũng như trách nhiệm của họ, các lựa chọn cũng như cơ hội, để nhận thức đầy đủ tiềm năng, cải thiện sức khoẻ, và hạnh phúc của họ.
  • Cung cấp các dịch vụ giáo dục và huấn nghệ cho những người cô thế ở Victoria bao gồm những người thất nghiệp, những người cần học thêm, người có tuổi và người khuyết tật.