Ủng Hộ Tài Chánh

 

Nếu quí vị muốn đóng góp cho Hội bằng cách chuyển thẳng tiền qua mạng, xin gởi đến:

  • Tài khoản: Australian Vietnamese Women's Association Inc.
  • Ngân hàng: Commonwealth Bank
  • Mã chi nhánh (BSB): 063-217
  • Số tài khoản: 10269036

Nếu muốn nhận biên lai khấu trừ thuế, xin vui lòng email đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. với họ tên và địa chỉ của quí vị hoặc gọi cho Hội qua số (03) 9428 9078.